به خێر بێن عبدالواحد سلیمی نزار

علم درس

به خێر بێن عبدالواحد سلیمی نزار - پیشینه پژوهشی

عبدالواحد سلیمی نزار
به خێر بێن عبدالواحد سلیمی نزار علم درس

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

پیشینه پژوهشی

1-کتاب

  1. کتاب های کمک درسی

             1-کتاب های خیلی سبزدرمدرسه استعدادهای درخشان شهیدبهشتی

        

1-آیاکتاب کمک درسی خیلی سبزدردرس هابه دانش آموزان کمک می کند؟

 

1-قابلیت کتب خیلی سبزچیست؟

2-آیامعلمان کتب کمک درسی خیلی سبزراچگونه ارزیابی می کنند؟

 

1-اهداف کتاب چیست؟

2-آیاهدف کتاب خیلی سبزکمک به دانش آموزان است؟

 

1-اینترنت 2-کتابخانه 3-معلمان 4-پرسش وپاسخ

 تاريخ : چهارشنبه پانزدهم بهمن 1393 | 20:42 | نویسنده : عبدالواحد سلیمی نزار |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.